Jordbæreventyret deler ut kr. 100.000

1. juli i fjor arrangerte rundt 400 frivillige i Sylling Jordbæreventyret. Den 10. festivalen siden oppstart i 2008.

Vi oppfordrer lokale personer, grupper og lag til å søke om midler. En ønsker spesielt søknader knyttet til nyskapende og utviklende aktiviteter velkommen.

Retningslinjer og søknadskjema

Interesserte oppfordres til å lese retningslinjene og fylle ut søknadsskjema.

Søknadsfristen er satt til 15. april 2018. Søknaden sendes til fordelingsutvalgets leder Karl Bellen på mail, kbellen@online.no

Fordeling av midlene kunngjøres 17. mai.